TB_54-2020_TS_lien_thong_nganh_Ngon_ngu_Anh_20200709034030344340

Phiếu đăng ký xét tuyển (hệ liên thông)

Phiếu đăng ký xét tuyển (VB2)

Ý kiến trả lời

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Căn cứ Đề án tự chủ tuyển sinh Đại học và Cao học năm 2020 của Trường Đại học Việt Bắc- Trường Đại học Việt Bắc thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ liên thông ngành Ngôn ngữ Anh (Mã ngành: 7220201) với các nội dung sau:

1.Điều kiện và đối tượng tuyển sinh:

Thí sinh đã tốt nghiệp trình độ Cao đẳng và Đại học (ngành bất kỳ).

2. Phương thức tuyển sinh:

Xét tuyển theo điểm trung bình chung học tập toàn khóa của hệ cao đăng hoặc đại học.

3. Phương thức đào tạo:

– Đào tạo theo tín chỉ.

– Tổng số tín chỉ toàn khoá học: 55TC

4. Thời gian đào tạo: 1,5 năm (15 tháng thực học).

5. Thời gian khai giảng và tốt nghiệp:

– Thời gian khai giảng: ngày 18 tháng 7 năm 2020.

Thời gian tốt nghiệp (dự kiến): Tháng 9 năm 2021.

6. Bằng cấp: Bằng Đại học chính quy.

7. Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Việt Bắc

8. Học phí toàn khoá học: 23.000.000 đ (Hai mươi ba triệu đồng)

9. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

Đơn xin xét tuyển (theo mẫu có tại website: http://tuyensinh.vietbac.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2020);

Bản sao bằng tốt nghiệp;

Bảng điểm khoá học;

10. Đia chỉ liên hê: Mọi thông tin chi tiết cần giải đáp, xin liên hệ: Phòng Đào tạo – QLKH-HTQT, Trường Đại học Việt Bắc – Phường Đồng Bẩm- Thành phố Thái Nguyên; Điện thoại: 0208 3522 018 hoặc 0966425588 (Thầy Mạnh)./.

 

Để lại lời nhắc

Please enter your comment!
Vui lòng nhập tên của bạn tại đây