Liên hệ với chúng tôi

Bạn cần được hỗ trợ thêm? Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo một trong các cách dưới đây

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT BẮC

Địa chỉ: Đường 1B - Đồng Bẩm - TP Thái Nguyên

Email: daihocvb@vietbac.edu.vn

Hotline: 0208 3755 878.