Đào tạo từ xa

Mẫu đơn đăng ký xét tuyển hệ VLVH hình thức đào tạo từ xa

Mẫu đơn đăng ký xét tuyển hệ VLVH hình thức đào tạo từ xa

Gồm: Mẫu đơn đăng ký xét tuyển hệ VLVH và Liên thông; Lý lịch tự thuật

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm khi sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Việt Bắc

Cơ hội việc làm khi sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Việt Bắc

Sau khi tốt nghiệp từ Đại học Việt Bắc, các kỹ sư/ cử nhân có thể làm việc trong các lĩn...