Đào tạo sau đại học

Tuyển sinh thạc sĩ năm 2021

Tuyển sinh thạc sĩ năm 2021

Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí, Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí ô tô, Hệ thống điện, Kỹ thuật ...

Đào tạo từ xa

Mẫu đơn đăng ký xét tuyển hệ VLVH hình thức đào tạo từ xa

Mẫu đơn đăng ký xét tuyển hệ VLVH hình thức đào tạo từ xa

Gồm: Mẫu đơn đăng ký xét tuyển hệ VLVH và Liên thông; Lý lịch tự thuật

Đào tạo VB2 / Liên thông

Thông báo tuyển sinh liên thông trình độ đại học

Thông báo tuyển sinh liên thông trình độ đại học

Gồm đối tượng tuyển sinh; Thời gian đào tạo từ trung cấp lên đại học, từ cao đẳng lên đạ...

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm khi sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Việt Bắc

Cơ hội việc làm khi sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Việt Bắc

Sau khi tốt nghiệp từ Đại học Việt Bắc, các kỹ sư/ cử nhân có thể làm việc trong các lĩn...