Đào tạo sau đại học

Tuyển sinh thạc sĩ năm 2021

Tuyển sinh thạc sĩ năm 2021

Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí, Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí ô tô, Hệ thống điện, Kỹ thuật ...

Đào tạo từ xa

Mẫu đơn đăng ký xét tuyển hệ VLVH hình thức đào tạo từ xa

Mẫu đơn đăng ký xét tuyển hệ VLVH hình thức đào tạo từ xa

Gồm: Mẫu đơn đăng ký xét tuyển hệ VLVH và Liên thông; Lý lịch tự thuật

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm khi sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Việt Bắc

Cơ hội việc làm khi sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Việt Bắc

Sau khi tốt nghiệp từ Đại học Việt Bắc, các kỹ sư/ cử nhân có thể làm việc trong các lĩn...